Tổng hớp 17 Bài thuốc bổ dương nổi tiếng của người Trung Quốc.

Bài thuốc bổ dương

Hữu qui hoàn (Minh-Cảnh Nhạc toàn thư) Thành phần và cách dùng: Thục địa 240g, son dưọc, kỷ tử, đỗ trọng, thỏ ti tử, lộc giác giao đều 120g, son thù(sao qua), đương qui đều 90g, nhục quế 60-120g, phụ tử chế 60-120g. Thục địa …

Xem chi tiết