Giới thiệu 3 công nghệ sấy dược liệu phổ biến nhất hiện nay.

Công nghệ sấy thăng hoa a. Khái niệm sấy thăng hoa Sấy thăng hoa là quá trình sản phẩm được làm khô ở nhiệt độ thấp trong môi trường chân không. Phần nước trong mẫu đầu tiên được đóng băng thành chất rắn và sau …

Xem chi tiết