Danh sách dược liệu có độc tính làm thuốc được ban hành bởi bộ y tế

Danh sách dược liệu có độc tính làm thuốc

Dược liệu có độc tính là gì? Trước tiên, cần hiểu “độc dược” là gì? Chỉ 2 từ này đã nói lên trọn vẹn ý nghĩa của nó: “độc” là độc chất, còn “dược” là dược liệu. Vậy tạm định nghĩa “độc dược là những …

Xem chi tiết